Premiering Skara

2016-10-13, 13:32:32  

I slutet av september var det dags för premiering i Skara. Med dit var Sara och Tindra.
Båda för körprov och stamboksföring. Läs mer på bloggen under premiering.

Vidablicks Sara

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?