Glomstadgutten 1975 kommer att stå på station utanför Göteborg 2016

2016-01-03, 13:37:48  

Under betäckningssäsongen 2016 kommer Glomstadgutten att stå på station i Veneröd, Hålta tre mil norr om Göteborg. För mer info se fliken Glomstadgutten.

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?