Ängla deltog i fullständig körtävling

2015-08-24, 16:46:37  

I slutet av juli deltog Ängla i fullständig körtävling igen. Denna gång på hemmaplan på Hannäs Hästcenter i hemmaklubben Wermlands Körsällskaps regi.

Ängla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängla

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?