Glomstadgutten deltog i hingstvisning på Huseby Bruk

2014-05-20, 15:37:48  

Glomstadgutten har varit på hingstvisning tillsammans med 15-talet andra godkända hingstar av rasernaNordsvensk Brukshäst, Ardenner samt Gotlandsruss. Solen lyste ikapp på alla fina välputsade hingstar. Ett särskilt tack till Sven och Helene som lagt ned ett otroligt fint jobb på puts och visning!

Glomstadgutten

Glomstadgutten

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?