Glomstadgutten åter i Småland 2014

2014-01-30, 09:49:19  

Det är nu helt klart att Glomstadgutten kommer att återvända till Agebo under betäckningssäsongen 2014.

För mer information se under "Glomstadgutten".

Glomstadgutten 1975 i Agebo

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?