Det går framåt för Brunette

2013-11-16, 17:34:07  

Brunette

Endast drygt tre veckor efter Brunette flyttade till sina nya ägare har de kommit så här långt. Inget tycks bekymra henne, bilar, ungar, hästar, skacklar och nu påhängd kälke. Bådar gott för framtiden.

 

 

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?